търсене

СЪЩНОСТ

М. И. Р. e система от идеи и практически инициативи за:

• Подпомагане осъществяването на общочовешките ценности - здраве, многостранно развитие, общуване и духовност;
• Интегрално обучение на деца и възрастни (с акцент върху приложимото в непосредствената материална и духовна практика);
• Дейности за установяване на хармонична взаимовръзка между човека като индивид и неговата социална и природна околната среда;
• Научноизследователски, популяризаторски и хуманитарни инициативи (в различни области, които са важни, според интегралните критерии).

Освен последващите части на този раздел, данни общо за проекта може да намерите и в статията "М.И.Р."  в Речника.СЪТРУДНИЦИ

ОСОБЕНОСТИ НА ГРУПОВАТА РАБОТА В М.И.Р.

Тъй като предметът на М.И.Р. е нетрадиционен, съществува определена трудност по отношение на това, да се определи кой може да се нарече "сътрудник" на проекта (още повече, че в днешно време расте процентът на контактите, които започват и завършват само с интернет...). Явно е, че това е измежду многото неща, при които вървим по неутъпкани пътеки и опитваме различни варианти, с техните уникални предимства и неизбежни недостатъци. Интерес към проекта през отминалите години са проявявали много хора, вероятно над 1000;  ала сравнително активно са вземали участие няколко десетки, част от които - само през определени периоди.ИСТОРИЯ

РЕАЛИЗАЦИИ ДОСЕГА

За данни от последните няколко месеца, моля гледайте в сектор "Новини". В исторически план, при тази версия на сайта решихме да съкратим много от не толкова важните подробности за отминалите мероприятия, както и да не посочваме кои от активните сътрудници са "бивши" и "настоящи", доколкото всички те имат все някакъв траен принос за проекта, а и бъдещето е твърде богато на възможности за промени в различни посоки!

Тук отминалите дейности са разделени на две големи групи: многопрофилни и по-тясно профилирани; още информация за проект М.И.Р. има при разглеждането на съответния термин в Речника.РАЗЯСНЕНИЯ

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Предлагаме ви да се запознаете с част от най-често срещаните реплики и отзиви относно М.И.Р. - независимо дали са били изказани още по повод първата книга ("Антропорелогия") или са възникнали по време на семинарни занятия, или пък като сравнителни коментари с по-ранни версии на сайта.
Ако у вас възникне принципно ново питане, моля отправете го към нашата електронна поща - mirbginfo@gmail.com. Ще се постараем да ви отговорим своевременно; за да избегнем излишни повторения, молим 
ви да не питате за неща, които вече са разяснени тук. Благодарим за вашето съобразяване с това!