търсене

<p>ИНФОЕКСПРЕС2<br></p>

ИНФОЕКСПРЕС ИЛИ ТОП-КООРДИНАТИ

Тук стартираме една разработка, която след като се развие достатъчно, ще предлага възможно най-бързо достигане до важни от гл.т. на "М.И.Р." информации навсякъде из виртуалното пространство. Директните препратки са към търсачки и богати на важна информация места ("горещи" връзки) в целия интернет (засега преобладава инфото на български, после английски и руски език и много рядко на други езици). Достигането на споменатата цел в достатъчна степен не е реалистично да стане без участието на много специалисти, които да споделят най-добрите линкове от различни области. Така че нашата молба е да се отзовете - било чрез отделни предложения, било в рамките на едно по-цялостно сътрудничество, за което вече е важно да ни се обадите - чрез "Контакти". Благодарим предварително!