търсене

Книга за кратко представяне на интегралната наука

Излезе от печат компендиум (кратко изложение) на съвременния интегрален подход, под заглавие "Основи на интегралния подход" Съставители на въвеждащото ръководство са д-р Д. Пашкулев и екип от Института за интегрално развитие (ИИР), а издателството е "Оргон". 
Тази книга представлява концентрирано, есенциално изложение на все по-актуалния в съвремието интегрален подход. Той води до задълбочено разбиране на явленията в природата, душевността на човека и социалните процеси. А това разбиране естествено е в основата и на истинските (трайни, същностни) резултати във всяка една теоретична и прагматична област от нашия живот! (В този сайт някои от тези основни моменти вече са включени, а други предстои да бъдат включени, частично развити и в дълбочина.)<-- Go Back