търсене
» Агностицизъм
» Адлер
» Айзимов
» Айнщайн
» Айрола
» Акмеология
» Алгебра
» Антиоксиданти
» Антропорелогия
» Аристотел
» Архимед
» Астрономия
» Атанасов
» Атеросклероза
» Аура
» Ауробиндо
» Афористика
» Аюрведа
» Бабаджи
» Балзак
» Бартер
» Бах
» Белтъци
» Бергсон
» Бердяев
» Бетовен
» Библия
» Билка
» Биография
» Блаватска
» Блейк
» Бог
» Богомилство
» Болест
» Брамс
» Братство
» Брег
» Брейнсторминг
» Будизъм
» Бхакти
» България
» Бъркли
» Вазов
» Вайшнавизъм
» Васища
» Веди
» Вибрация
» Вибротерапия
» Вивекананда
» Вина
» Висоцки
» Витамин
» Вода
» Война
» Време
» Възпаление
» Вяра
» Вярност
» Газали
» Гален
» Галилей
» Ганди
» Гезел
» География
» Геометрия
» Георги
» Гита
» Глад
» ГМО
» Гностицизъм
» Гоенка
» Грей
» Грип
» Гроф
» Грьонинг
» Грях
» Гурджиев
» Гьоте
» Д`Адамо
» Далай
» Даманхур
» Дамянов
» Данте
» Даоизъм
» Движение
» Дев Мурти
» Декарт
» Демокрация
» Депресия
» Дефо
» Джайнизъм
» Джнана
» Джубран
» Дзен
» Дзонкапа
» Диагноза
» Диета
» Дикинсън
» Димков
» Добро
» Доген
» Документ
» Достоевски
» Драма
» Дуализъм
» Дунбин
» Дух
» Дънов
» Държава
» Евангелие
» Еволюция
» Евристика
» Евтимий
» Его
» Единство
» Едисън
» Езотеризъм
» Екзюпери
» Еклектизъм
» Екология
» Екхарт
» Елемент
» Елиът
» Емерсън
» Емото
» Енциклопедия
» Епос
» Епоха
» Есенция
» Есхил
» Етнос
» Звезда
» Звук
» Здраве
» Земя
» Златаров
» Зороастризъм
» Иван
» Идеализъм
» Идеология
» Изкуство
» Израз
» Икономика
» Инаят
» Индивид
» Индуизъм
» Инструмент
» Интегралност
» Интелигентност
» Интернет
» Интуиция
» Инфаркт
» Исихазъм
» Ислям
» Истина
» История
» Йоан
» Йога
» Йогананда
» Кабала
» Кабир
» Кант
» Капра
» Карма
» КАС
» Кастанеда
» Католицизъм
» Кейси
» Киплинг
» Кирил
» Кови
» Колбърг
» Коменски
» Комплексност
» Компютър
» Конвенция
» Константа
» Константинов
» Конституция
» Контекст
» Конфуций
» Криза
» Кришна
» Кришнамурти
» Крия
» Кръв
» Култ
» Култура
» Лайбниц
» Лао
» Ларошфуко
» Левски
» Леонардо
» Лечение
» Лий
» Лингвистика
» Линей
» Лирика
» Литература
» Личност
» Ломоносов
» Лотос
» Луис
» Лутер
» Любов
» М.И.Р.
» Майтрея
» Мандала
» Мария
» Марксизъм
» Маса
» Масло
» Математика
» Материализъм
» Материя
» Махабхарата
» Машина
» Медитация
» Мелхиседек
» Менделеев
» Менделсон
» Меридиан
» Механика
» Миларепа
» Мир
» Мистицизъм
» Мит
» Множество
» Модерност
» Мойсей
» Молитва
» Монизъм
» Морено
» Мотивация
» Моцарт
» Музика
» Мултицентрат
» Муун
» Нагарджуна
» Нараянананда
» Наука
» Нация
» Некроза
» Неоплатонизъм
» Ню Ейдж
» Нютон
» Обуславяне
» Обучение
» Общество
» ОИС
» Ом
» Омар Хаям
» Омир
» ООН
» Оптика
» Орфей
» Оцеляване
» Оценка
» Ошо
» Павел
» Падмасамбхава
» Паисий
» Паневритмия
» Парацелз
» Пари
» Паскал
» Педагогика
» Пек
» Петър
» Пиаже
» Питагорейство
» Планети
» Платон
» Плацебо
» Плурализъм
» Поезия
» Пол
» Полинг
» Политика
» Помощ
» Попър
» Прабхупада
» Правило
» Право
» Православие
» Празник
» Прераждане
» Привързаност
» Природа
» Проактивност
» Прогностика
» Проза
» Прозелитизъм
» Протестантство
» Професия
» Психоанализа
» Психоза
» Психология
» Пушкин
» Равенство
» РавиШанкар
» Раджа
» Рама
» Рамакришна
» Рамалинга
» Раман
» Раса
» Реализация
» Реалност
» Революция
» Ред
» Редукция
» Редфийлд
» Релативизъм
» Религия
» Речник
» Роджърс
» Розенкройцерство
» Ролан
» Руми
» Русо
» Ръсел
» Рьорих
» Саван
» Самоиздържане
» Самсара
» Сант
» Сараха
» Сатянанда
» Светлина
» Светоглед
» Свидетел
» Свобода
» Свят
» Святост
» Секта
» Селище
» Семейство
» Сенека
» СЗК
» СЗО
» СИ
» Сийгъл
» Сикхизъм
» Сила
» Синергизъм
» Система
» Скептицизъм
» Смелост
» Смисъл
» Сократ
» София
» Софтуер
» Специфично
» Спонсорство
» Спорт
» Справедливост
» Станиславски
» Столица
» Структура
» Сузуки
» Суфизъм
» Съкращения
» Сюрреализъм
» Тагор
» Тантра
» Тартюф
» Творчество
» Теизъм
» Темперамент
» Теософия
» Тереза
» Термин
» Тесла
» Техника
» Типология
» Толе
» Толев
» Толкин
» Толстой
» Тоталитаризъм
» Траянов
» Тревожност
» Треска
» Туберкулоза
» Тумор
» Уилбър
» Ум
» Уокър
» УР
» Успех
» Утопия
» Учебник
» Учител
» Фантастика
» Феминизъм
» Физика
» Философия
» Форум
» Франкъл
» Франциск
» Фройдизъм
» Функция
» Ханеман
» Характер
» Хардуер
» Хармония
» Хегел
» Хелингер
» Хермес
» Херодот
» Хесе
» Хигиена
» Хилдегард
» Химия
» Хипократ
» Хокинг
» Холистичност
» Хомеопатия
» Храна
» Християнство
» Хромотерапия
» Хюм
» Цвят
» Цел
» Целомъдрие
» Ценности
» Център
» Чайтания
» Чаплин
» Чжуд-ши
» Чинмой
» Число
» Чистота
» Човек
» Чужбина
» Шабкар
» Шамбала
» Шанкара
» Шантидева
» Шахмат
» Швайцер
» Шекспир
» Шелдън
» Шелинг
» Шивананда
» Школа
» Шоу
» Шрьодингер
» Щайнер
» Щастие
» Юго
» Юдаизъм
» Юнг
» Яворов
» Язва

Речник

РЕЧНИК. Справочник за значението на думите, обикновено подредени по азбучен ред (за разл. от учебника, където е по тематика). Инфото в Р. е кратко, донякъде с изкл. на енциклопедичните му форми (каквато частично е тази). Р. може да едноезичен (тълковен) или чуждоезичен (при който обикновено се дава само значението на съотв. език, без да се тълкува), специализиран (напр. медицински, технически, синонимен, антонимен, римен и др.).

Особености на Речника в М.И.Р.:

1. Подборът е съобразен с критериите В.И.П., т.е. слага се ударение върху поясненията за душевни качества  и състояния, техники за лечение и развитие, личности със значителен принос във връзка с М.И.Р. приоритетите и т.н.

2. Включени са важни термини, които са за общото разбиране на материала и в другите части на сайта (Учебник, Приложения, Кординати и др.). При последните обичайно са спестени подробности, които могат да имат значение за по-задълбочено интересуващите се - етимология, историческо развитие и т.н., те именно са дадени накратко в Речника.

3. Често се прилага принципът за съвместното разглеждане на близки или противоположни термини (напр. "Христос/ Християнство" или "Еволюция/ Инволюция" - в първия случай по-обхватният, а във втория - конструктивният термин обикновено се разглежда като основен), както и групово разглеждане (напр. в "Елементи химични" те са разгледани заедно, вместо да преумножават заглавните думи. ССТ са към същата категория.

4. Използват се уточнени съкращения, вкл. и специално въведени от екипа на М.И.Р. Специално в Речника съкращението на първа буква касае заглавните думи в основния списък, напр. в статията за Л.Н.Толстой съкращението е "Т.", макар че самият текст за пълнота започва с "Лев Николаевич". 

5. При собствените имена класирането е по фамилия; за да проверите по-бързо дали името фигурира до този момент, напишете горе вляво в опцията "Търсене - в Речника" съответната фамилия; другите имена също могат да ви насочат, но често ще излязат и повече от необходимите попадения, а ако ги използвате всичките заедно (напр. Лев Николаевич Толстой) - може и да не получите достъп до съществуващи данни.

Смислово свързани термини. М.И.Р. обозначение за думи, на които значението е свързано с това на основния разглеждан термин, но които с оглед задачите на масовото информиране могат да се обяснят кратко в рамките на допълнителното разясняване, т.е. без да им се дава отделно място в Речника или другаде.