Въвеждащ интегрален семинар

Уводен семинар за интегрални консултанти. През лятото на 2011 г. в София се проведе общоинформиращ семинар, свързан с предстоящ сертификационен курс у нас за интегрални коучъри.

Водещият, Бенце Ганти, живее и преподава в САЩ и Унгария, където функционират Интегрални институти по системата на Кен Уилбър. В теоретичните и практически модули у нас участваха над 20 души. Организатор беше ИИР - българският институт за интегрално развитие.