Интегрална среща на М.И.Р. и ИИР

На 28 ноември 2012 г., в залата на център Магайа в София, се проведе специализирана среща, на която присъстваха 11 души с утвърден интерес към интегралния подход.

Тя бе организирана от М.И.Р. и Института по интегрално развитие - д-р Д.Пашкулев и С.Симов. Обсъдиха се общи въпроси на прехода към интегралното общество, както и възможностите за нов вид сътрудничество и следващи съвместни инициативи.