Инфоекспрес - Listings in Подкатегория 3

Д-р Димитър Пашкулев

ЗДРАВЕЙТЕ! Радвам се на възможността да ви споделя моята визия* за медицината и други свързани с нея, жизнено важни направления на нашия живот.

Живот, който днес е често претрупан с какво ли не и чрез това ни изкушава да подценяваме действ...