Речник

РЕЧНИК. Справочник за значението на думите, обикновено подредени по азбучен ред (за разл. от учебника, където е по тематика). Инфото в Р. е кратко, донякъде с изкл. на енциклопедичните му форми (каквато частично е тази). Р. може да едноезичен (тълковен) или чуждоезичен (при който обикновено се дава само значението на съотв. език, без да се тълкува), специализиран (напр. медицински, технически, синонимен, антонимен, римен и др.).

Особености на Речника в М.И.Р.:

1. Подборът е съобразен с критериите В.И.П., т.е. слага се ударение върху поясненията за душевни качества  и състояния, техники за лечение и развитие, личности със значителен принос във връзка с М.И.Р. приоритетите и т.н.

2. Включени са важни термини, които са за общото разбиране на материала и в другите части на сайта (Учебник, Приложения, Кординати и др.). При последните обичайно са спестени подробности, които могат да имат значение за по-задълбочено интересуващите се - етимология, историческо развитие и т.н., те именно са дадени накратко в Речника.

3. Често се прилага принципът за съвместното разглеждане на близки или противоположни термини (напр. "Христос/ Християнство" или "Еволюция/ Инволюция" - в първия случай по-обхватният, а във втория - конструктивният термин обикновено се разглежда като основен), както и групово разглеждане (напр. в "Елементи химични" те са разгледани заедно, вместо да преумножават заглавните думи. ССТ са към същата категория.

4. Използват се уточнени съкращения, вкл. и специално въведени от екипа на М.И.Р. Специално в Речника съкращението на първа буква касае заглавните думи в основния списък, напр. в статията за Л.Н.Толстой съкращението е "Т.", макар че самият текст за пълнота започва с "Лев Николаевич".

5. При собствените имена класирането е по фамилия; за да проверите по-бързо дали името фигурира до този момент, напишете горе вляво в опцията "Търсене - в Речника" съответната фамилия; другите имена също могат да ви насочат, но често ще излязат и повече от необходимите попадения, а ако ги използвате всичките заедно (напр. Лев Николаевич Толстой) - може и да не получите достъп до съществуващи данни.

Смислово свързани термини. М.И.Р. обозначение за думи, на които значението е свързано с това на основния разглеждан термин, но които с оглед задачите на масовото информиране могат да се обяснят кратко в рамките на допълнителното разясняване, т.е. без да им се дава отделно място в Речника или другаде.
Търсене на термини в речника
Думи
Агни
Агностицизъм
Айзимов
Айнщайн
Айрола
Акмеология
Алгебра
Антиоксиданти
Антропорелогия
Аристотел
Архимед
Астрономия
Атанасов
Атеросклероза
Аура
Ауробиндо
Афористика
Аюрведа
Бабаджи
Балзак
Бартер
Бах
Белтъци
Бергсон
Бердяев
Бетовен
Библия
Билка
Биография
Блаватска
Блейк
Бог
Богомилство
Болест
Брамс
Братство
Брег
Брейнсторминг
Будизъм
Бхакти
България
Бъркли
Вазов
Вайшнавизъм
Васища
Веди
Вибрация
Вибротерапия
Вивекананда
Вина
Висоцки
Витамин
Вода
Война
Време
Възпаление
Вяра
Вярност
Газали
Гален
Галилей
Ганди
Гезел
География
Геометрия
Георги
Гита
Глад
ГМО
Гностицизъм
Гоенка
Грей
Грип
Гроф
Грьонинг
Грях
Гурджиев
Гьоте
Д`Адамо
Далай
Даманхур
Дамянов
Данте
Даоизъм
Движение
Дев Мурти
Декарт
Демокрация
Депресия
Дефо
Джайнизъм
Джнана
Джубран
Дзен
Дзонкапа
Диагноза
Диета
Дикинсън
Димков
Добро
Доген
Документ
Достоевски
Драма
Дуализъм
Дунбин
Дух
Дънов
Държава
Евангелие
Еволюция
Евристика
Евтимий
Его
Единство
Едисън
Езотеризъм
Екзюпери
Еклектизъм
Екология
Екхарт
Елемент
Елиът
Емерсън
Емото
Енциклопедия
Епос
Епоха
Есенция
Есхил
Етнос
Звезда
Звук
Здраве
Земя
Златаров
Зороастризъм
Иван
Идеализъм
Идеология
Изкуство
Израз
Икономика
Инаят
Индивид
Индуизъм
Инструмент
Интегралност
Интелигентност
Интернет
Интуиция
Инфаркт
Исихазъм
Ислям
Истина
История
Йоан
Йога
Йогананда
Кабала
Кабир
Кант
Капра
Карма
КАС
Кастанеда
Католицизъм
Кейси
Киплинг
Кирил
Кови
Колбърг
Коменски
Комплексност
Компютър
Конвенция
Константа
Константинов
Конституция
Контекст
Конфуций
Криза
Кришна
Кришнамурти
Крия
Кръв
Култ
Култура
Лайбниц
Лао
Ларошфуко
Левски
Леонардо
Лечение
Лий
Лингвистика
Линей
Лирика
Литература
Личност
Лозанов
Ломоносов
Лотос
Луис
Лутер
Любов
М.И.Р.
Майтрея
Мандала
Мария
Марксизъм
Маса
Масло
Математика
Материализъм
Материя
Махабхарата
Машина
Медитация
Мелхиседек
Менделеев
Менделсон
Меридиан
Механика
Миларепа
Мир
Мистицизъм
Мит
Множество
Модерност
Мойсей
Молитва
Монизъм
Морено
Мотивация
Моцарт
Музика
Мултицентрат
Муун
Нагарджуна
Нараянананда
Наука
Нация
Неоплатонизъм
Ню Ейдж
Нютон
Обуславяне
Обучение
Общество
ОИС
Ом
Омар Хаям
Омир
ООН
Оптика
Орфей
Оцеляване
Оценка
Ошо
Павел
Падмасамбхава
Паисий
Паневритмия
Парацелз
Пари
Паскал
Педагогика
Пек
Петър
Пиаже
Питагорейство
Планети
Платон
Плацебо
Плурализъм
Поезия
Пол
Полинг
Политика
Помощ
Попър
Прабхупада
Правило
Право
Православие
Празник
Прераждане
Привързаност
Природа
Проактивност
Прогностика
Проза
Прозелитизъм
Протестантство
Професия
Психоанализа
Психоза
Психология
Пушкин
Равенство
РавиШанкар
Раджа
Рама
Рамакришна
Рамалинга
Раман
Раса
Реализация
Реалност
Революция
Ред
Редукция
Редфийлд
Релативизъм
Религия
Речник
Роджърс
Розенкройцерство
Ролан
Руми
Русо
Ръсел
Рьорих
Саван
Самоиздържане
Самсара
Сант
Сараха
Сатянанда
Светлина
Светоглед
Свидетел
Свобода
Свят
Святост
Секта
Селище
Семейство
Сенека
СЗК
СЗО
СИ
Сийгъл
Сикхизъм
Сила
Синергизъм
Система
Скептицизъм
Смелост
Смисъл
Сократ
София
Софтуер
Специфично
Спонсорство
Спорт
Справедливост
Станиславски
Столица
Структура
Сузуки
Суфизъм
Съкращения
Сюрреализъм
Тагор
Тантра
Тартюф
Творчество
Теизъм
Темперамент
Теософия
Тереза
Термин
Тесла
Техника
Типология
Толе
Толев
Толкин
Толстой
Тоталитаризъм
Траянов
Тревожност
Треска
Туберкулоза
Тумор
Уилбър
Ум
Уокър
УР
Успех
Утопия
Учебник
Учител
Фантастика
Феминизъм
Физика
Философия
Форум
Франкъл
Франциск
Фройдизъм
Функция
Ханеман
Характер
Хардуер
Хармония
Хегел
Хелингер
Хермес
Херодот
Хесе
Хигиена
Хилдегард
Химия
Хипократ
Хокинг
Холистичност
Хомеопатия
Храна
Християнство
Хромотерапия
Хюм
Цвят
Цел
Целомъдрие
Ценности
Център
Чайтания
Чаплин
Чжуд-ши
Чинмой
Число
Чистота
Човек
Чужбина
Шабкар
Шамбала
Шанкара
Шантидева
Шахмат
Швайцер
Шекспир
Шелдън
Шелинг
Шивананда
Школа
Шоу
Шрьодингер
Щайнер
Щастие
Юго
Юдаизъм
Юнг
Яворов
Язва
© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.