История

РЕАЛИЗАЦИИ ДО ПРЕДИ 2020 Г.

В исторически план, при тази версия на сайта решихме да съкратим много от не толкова важните подробности за отминалите мероприятия (основно през периода 2003-2010 г, но на периоди и по-късно, до преди 2020 г).
Тук отминалите дейности са разделени на две големи групи: многопрофилни и по-тясно профилирани; още информация за проект М.И.Р. има при разглеждането на съответния термин в Речника.

I. МНОГОПРОФИЛНИ:

1. Книги с програмно-популяризаторско значение: "Проект Антропорелогия", 2003 г. и "Основи на интегралния подход", 2013 г. Функция: запознаване с общите принципи и първоначалните идеи по проекта и свързаните с него принципи. По-активни участници: Д.Пашкулев, Кр.Апостолов, К.Златев, плюс още няколко души, участвали по-забележимо и в сайта, отбелязани по-долу, както - за втората книга - Св.Коев и организаторите на Иститута за интегрално развитие (ИИР).
2 . Интернет страница на проекта: www.mirbg.info. Функция: съвременен начин за информиране и комуникация, дори при голяма заетост на участниците; всеки може да участва в допълването й. По-активни участници досега: Д.Пашкулев, Д.Маринов, А.Ангелов, А.Илиев, К.Златев, Д.Кръстев, Пл.Христова, К.Груев-Бурда, Св.Енчева, Ф.Кирилов, Я.Мерджанова и др.
3. Излетни М.И.Р.-срещи. Допреди 2020 г. над 15: в селата Желен, Горни Лозен, Кътина, Опицвет и др. Функция: по-разтоварваща форма, вкл. за семейни (могат да участват и деца), като паралелно се обсъждат въпроси и се правят практики сред природата. По-активни участници: Св.Енчева, Ф.Кирилов, Пр.Христова, Д.Пашкулев, А.Атанасов, А.Илиев, В.Пенчев, К.Груев, Ст.Кирлашев, П.Георгиев-Пепси, Хр.Лазаров и др.
4. Представяне на основни моменти от други проекти и и инициативи. В рамките на взаимообразователни модули по време на семинарите и някои от по-малките срещи, доспреди 2020 г. е имало над 20 такива малки презентации, често с ползотворни независими развития на възникналите по време на тях контакти. Функция: постигане на най-общо запознаване с тях, вкл. на хора, които към момента не биха отделили повече време и средства за по-цялостните съответни модули.

II. ПО–ТЯСНО ПРОФИЛИРАНИ:

1. Координиращи срещи на движещия проекта екип. Досега десетки пъти и на различни места след предварителна уговорка, като при съвременните условия все по-често обсъжданията са само онлайн. Функция: сондиране мнението на участващите по важни въпроси, изработване на механизъм за оптимално сработване на прекалено пъстрия човешки състав (специфично труден проблем за М.И.Р.). Първите такива срещи бяха през лятото на 2003 г., през м.май 2004 г. по време на именно такъв модул проектът получи сегашното си име - по-рано беше "Антропорелогия"; по-нататък срещите продължиха, през периоди на значителни прекъсвания, докато  По-активни участници: Д.Пашкулев, К.Златев, Д.Маринов, Цв.Димитрова, Св.Енчева, Д.Кръстев, А.Илиев, А.Атанасов, К.Александрова, Ст.Кирлашев и др. През есента на 2012 г. започва сътрудничество с Института за интегрално развитие (главно със С.Симов), а от 2014 г започва плодотворно сътрудничество главно в сферата на интегралната медицина (с обширно практическо приложение) с Витарама.
2. Семинарни форми. По няколко в София и с. Желен, по един Бургас, с. Варвара и с.Баня, Новозагорско и на Рилските езера. Функция: по-задълбочена представяне на някои теми по метода на взаимообучението, обсъждане бъдещето на подобни проекти. Участниците във всеки един са варирали  от 7-8 до около 40. По-активни участници: Д.Пашкулев, Цв. Димитрова, Пл. Христова, Св.Енчева, К.Златев, Ф.Кирилов, Д.Кръстев, К.Александрова,  Г. Николова, Е. Стаменова, Бр.Манушев, Д.Бишев, П.Барозова, Д.Маринова, Т.Митева, А.Атанасов, А.Илиев, Ст.Кирлашев, П.Георгиев-Пепси и др. Независимо от непосредствените резултати, при нас често се наблюдаваше и плодотворно независимо развитие на сътрудничества между запознали се участници.
За по 1 до 9 дни, по 5 до 10 часа дневно: през първоначалния период - три по същетвени в София, по една в Бургас и с. Варвара, Бургаско (последната бе опит за малък модел на лятно взаимообразователно училище сред природата), както и десетина в с. Желен (от тях 7 международни М.И.Р. семинара, съвместно с "Тринога"). Функция: по-обстойно представяне на определени теми, пробване на ав.
3. Взаимообразователни модули – кратки. За около 2 часа определен специалист преподава на теория и практика своя предмет, после друг и т.н. Проведени са над 10 такива сбирки, най-често в София и с. Желен, през някой от уикендите или вечерите; отделно такива елементи имаше и по време на всички по-съществени работни срещи. Функция: Обмен на важна информация и опит в различни области, с възможност за директно общуване и понякога специфично онагледяване по съответните теми. По-активни участници: Д. Пашкулев, А. Атанасов, Д.Соколова, Е.Николова, А.Илиев, Д.Кръстев, К. Александрова, А.Петракиев, Пл. Христова, Б. Даскалов, Т. Благоева, А.Драганова, П. Тодоров-Лео и др.
4. Индивидуална размяна на идеи, информации и материали. Чрез общи, по-широки или лични срещи в по-тесен кръг, както и непланувани свързвания по електронен път; многобройни. Функция: осъществяване на конктакти и взаимопомощ по собствено усмотрение, с или без непосредствено отношение към развитието на проект М.И.Р.

 НОВО РАЗВИТИЕ НА ПРОЕКТА - 2020-2022 Г.

През пролетта на 2020 г. - отначало през интернет (проведохме десетки срещи - взаимообучителни и организационни, които започнаха по време на затварянето във връзка с пандемията). След това - и в редица физически срещи, включително 8-9 дневни - успяхме да сформираме по-устойчив екип с хора на различна възраст и с различни компетентности в сферата на интегралността и много от частните й проявления. Този път решихме да се ангажираме (концептуално - 2021 г и юридически - 2022 г.)  и с учредяване на фондация "Интегра-България". (Актуално активните участници са дадени и ще бъдат допълвани в посочения сайт.) Настъпи не само подновяване на работата, но и изясняване ролята на проекта "М.И.Р." - като информираща и координираща интернет платформа, докатоинтегралните  мероприятия, свързани с представителност, обучения, физически срещи и др., се поеха именно от "Интегра".

Интегралният подход все още няма утвърдени основи у нас, въпреки силния интерес на отделни българи, от древността до днес, към подобни идеи и практики. Явно неизбежно е било различните модули при нас да стартират раздалечени във времето, както и често да не можем да ги провеждаме по перфектен образец. Критичните бележки могат да ни бъдат от полза, но бихме били благодарни най-вече за действена практическа подкрепа. Без съмнение, има хора, които са ни изпреварили в ред важни области и - ако те пожелаят да споделят някаква част от своите знания и умения - ние с радост ще направим същото за тях в достатъчно други области. Защото, да успеем оптимално в интегралното ни развитие е възможно само чрез подходящо допълващи се идеи и реализации!

 

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.