Речник

РЕЧНИК. Справочник за значението на думите, обикновено подредени по азбучен ред (за разл. от учебника, където е по тематика). Инфото в Р. е кратко, донякъде с изкл. на енциклопедичните му форми (каквато частично е тази). Р. може да едноезичен (тълковен) или чуждоезичен (при който обикновено се дава само значението на съотв. език, без да се тълкува), специализиран (напр. медицински, технически, синонимен, антонимен, римен и др.).

Особености на Речника в М.И.Р.:

1. Подборът е съобразен с критериите В.И.П., т.е. слага се ударение върху поясненията за душевни качества  и състояния, техники за лечение и развитие, личности със значителен принос във връзка с М.И.Р. приоритетите и т.н.

2. Включени са важни термини, които са за общото разбиране на материала и в другите части на сайта (Учебник, Приложения, Кординати и др.). При последните обичайно са спестени подробности, които могат да имат значение за по-задълбочено интересуващите се - етимология, историческо развитие и т.н., те именно са дадени накратко в Речника.

3. Често се прилага принципът за съвместното разглеждане на близки или противоположни термини (напр. "Христос/ Християнство" или "Еволюция/ Инволюция" - в първия случай по-обхватният, а във втория - конструктивният термин обикновено се разглежда като основен), както и групово разглеждане (напр. в "Елементи химични" те са разгледани заедно, вместо да преумножават заглавните думи. ССТ са към същата категория.

4. Използват се уточнени съкращения, вкл. и специално въведени от екипа на М.И.Р. Специално в Речника съкращението на първа буква касае заглавните думи в основния списък, напр. в статията за Л.Н.Толстой съкращението е "Т.", макар че самият текст за пълнота започва с "Лев Николаевич".

5. При собствените имена класирането е по фамилия; за да проверите по-бързо дали името фигурира до този момент, напишете горе вляво в опцията "Търсене - в Речника" съответната фамилия; другите имена също могат да ви насочат, но често ще излязат и повече от необходимите попадения, а ако ги използвате всичките заедно (напр. Лев Николаевич Толстой) - може и да не получите достъп до съществуващи данни.

Смислово свързани термини. М.И.Р. обозначение за думи, на които значението е свързано с това на основния разглеждан термин, но които с оглед задачите на масовото информиране могат да се обяснят кратко в рамките на допълнителното разясняване, т.е. без да им се дава отделно място в Речника или другаде.
Търсене на термини в речника
Думи
Нагарджуна
Нараянананда
Наука
Нация
Неоплатонизъм
Ню Ейдж
Нютон
© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.