Айзимов

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Айзимов
АЙЗЪК АЙЗИМОВ (Исаак Озимов, Isaac Asimov). Американски писател на фантастични и научно-популярни творби и биохимик от руско-еврейски произход, с дейност през втората половина на 20 в. Роден е в малко селище в Смоленска област, днешна Белорусия, като после семейството му емигрира в САЩ. Израства в Ню Йорк, рано започва да чете и то директно фантастика. В пубертета вече пише разкази. Завършва Колумбийския университет с докторска степен по биохимия. След служба по време на ВСВ се установява като преподавател в Бостънския университет. Има два брака и известни фобии, които обаче също му служат като извор на вдъхновение за писането, в случая на детективски романи. А. въвежда използването на думата "роботика".
През последните години на живота си А. е президент на Американската асоциация на хуманистите. Сътрудник и близък приятел на създателя на „Стар Трек“ Дж.Родънбъри.
А. написва или редактира над 500 тома и има обширна кореспонденция. Най-известната творба на А. е поредицата за Фондацията; неговите други главни поредици са тези за Галактическата империя и за Роботите, а "Краят на Вечността" е красива класическа фантастика за пътуването във времето. Неговото творчество е удостоено с множество награди „Хюго“, „Небюла“ и др. На негово име са наречени астероидът 5020 Азимов, две различни награди „Айзък Азимов“ и списанието „Asimov's Science Fiction“.

 

Трите закона на роботиката
Още в „Аз, роботът“ А. посочва принципите за функционирането на интелигентните роботи (ако техниката стигне до тях), като доразвива идеите си в своите книги за позитронните роботи.

1. Роботът не може да нарани човешко същество или с бездействието си да позволи нараняването му.

2. Роботът трябва да изпълнява заповедите, дадени му от човешко същество, ако това не противоречи на Първи закон.

3. Роботът трябва да защитава собственото си съществуване, ако това не противоречи на Първи или Втори закон.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.