Айнщайн

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Айнщайн

АЛБЕРТ АЙНЩАЙН. Признат за един от най-великите учени на всички времена. Германски евреин, работил в Швейцария и САЩ. Гениален физик, в началото на XX в. той преобръща из основи човешките представи за Вселената. Най-известен е с прочутата си формула за връзката между масата и енергията: Е = m.c2, със специалната и общата теория на относителността. 
Роден в Улм (Германия), израсъл в Мюнхен и завършил исторически политехникум в Швейцария. Започва работа в патентно бюро в Берн, където паралелно работи над откритията си. Става професор в Берлин, но с настъплението на фашизма емигрира в САЩ, където работи до края на живота си в Пристънския университет. Има два брака, като ролята на съпругите му според някои остава неоправдано в сянка.
А. допринася значително за развитието на квантовата и статистическата механика и космологията. Носител на Нобелова награда за физика.Трите велики труда, които А. публикува през 1905 са: за квантовата теория; за Брауновото движение; и за фотоелектричния ефект и квантуването на светлината.
В чест на стогодишнината от тези статии 2005 е обявена за Световна година на физиката. През В края на 20 в. А. е избран за личност на века от списание Тайм. Макар и някои от откритията му косвено да са подпомогнали създаването на атомната бомба, самият той се изявява като борец срещу всякаква форма на насилие чрез оръжие.
Много пъти А. е заявявал своята дълбока "религиозност", която обаче той определя като "преклонение пред удивителните закони на Природата". Интересен е евристичният му метод с въпроса-представа: "Ако аз бях Господ, как щях да създам Вселената?"
Свежото му чувство за хумор проличава на много места, например в израза: "Има две безкрайни неща - Вселената и човешката глупост, само че за Вселената не съм много сигурен..."

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.