Архимед

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Архимед
Архимед

АРХИМЕД (от гр. Αρχιμήδης). Древногръцки гениален математик, астроном, философ, физик и инженер. Предполага се, че е син на астронома Фидий. Получава образованието си и прави многобройните си открития в Александрия. По време на обсадата на Сиракуза, А. проектира обсадните машини (огнехвъргачки), които отбраняват града; с превземането му той бил посечен.
В математиката А. намира добро приближение на числото π, изчислява сполучливо разл. обеми, изследва спиралите, дава доказателство за неограничеността на редицата на естествените числа (т.нар. аксиома на Архимед). Във физиката е известен законът на Архимед. (Легендата разказва, че когато открил този закон докато си вземал топла вана, Архимед толкова се въодушевил, че извикал "Еврика!" и хукнал гол по улиците на Сиракуза.). В техниката конструира водоподемен винт и т.нар. архимедов лост: "Дайте ми опорна точка и достатъчно дълъг лост - и аз ще повдигна Земята!" 

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.