Астрономия

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Астрономия
Астрономия АСТРОНОМИЯ. Наука за физическото пространство и устройство на космоса, вселената, галактиките; изучава небесните тела, тяхното образуване и взаимодействия, движения, системи; фундаментални въпроси за същността на материята, енергията, произхода и еволюцията на вселената.
© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.