Атанасов

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Атанасов
Атанасов

ДЖОН АТАНАСОВ. Гениален български учен и изобретател, живял в САЩ, с дейност гл. от средата на XX в., един от създателите на компютъра и много други технически открития. Роден е в Хамилтън, щат Ню Йорк. (Баща му Иван е от България, а в САЩ работи като електроинженер.) Едва на 9 г.  той поправя лампи и се впечатлява от логаритмите и тригонометричните функции. Следва ускорено и завършва електроинженерство; интересува се също от физика, радиоелектроника и висша математика. Получава докторска степен и става професор по математика и физика в университета на Айова. Там той решава да създаде по-добър модел на изчислително устройство. Отхвърля аналоговите машини и се опира на цифровия подход. Заедно със своя студент Кл. Бери създава прототипа на първата ЕИМ, завършена през 1942 г. В създаването й са използвани 4 изцяло нови принципа на действие: двоичната система, регенеративната памет, логическите схеми като елементи на програма и електронните елементи като носители на данни. Компютрът  „АВС” е щял да бъде в пълно действие в 1943 г., обаче А. е мобилизиран в Морскоартилерийската лаборатория. Там основните му научни интереси са в областта на динамиката на кораба и военното дело.
След войната А. посвещава остатъка от професионалната си дейност на множество правителствени и индустриални проекти, като ръководи две компании, основани от него. Патентова над 30 устройства: за записване на сеизмични и звукови вълни, пощенски сортировъчни системи, електрически кварцов часовник и др. Носител на множество награди и отличия. Важната му роля за създаването на компютъра е била призната след поредица от съдебни дела, но той не се възползва финансово от тях.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.