Аура

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Аура
Аура

АУРА, букв. "предвестник". 1). Енергийното поле (ореол), което обгражда обектите. Невидимо за повечето хора, то се вижда от някои като сияние или многоцветно поле, особено около тялото на човека. Твърди се, че тези, които се научат да виждат аурата и да я интерпретират правилно, могат да поставят диагноза и да по-успешно лекуват състоянието на ума на даден човек, както и неговото духовно и физическо здрве.
Дори и в религиите, в които не се говори пряко за А., има рисунки на светци с ореоли. Сем. Кирлиан през миналия век са въвели метод за "снимане на аурата", но не е общоприето, че това дава автентичен погред върху вижданото от сензитиви сияние. Според повечето от тях, само най-грубият слой на А., етерният, може да бъде засечен чрез изобретена досега апаратура. Екзотично звучи на този фон твърдението на Л.Рампа, че имало тайна апаратура, която да усилва виждането на можещите и да накара да "прогледнат" невиждащите...

2). Симптом, който предвещава пристъп на заболяване, най-често епилепсия или мигрена.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.