Ауробиндо

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Ауробиндо
Ауробиндо

ШРИ АУРОБИНДО ГХОШ. (Бенгалски: শ্রী অরবিন্দ). Индийски революцонер, философ, писател и духовен учител. Роден в Калкута и отрано насочен от баща си към образование в Англия. Отлично овладява няколко езика, като получава награди и стипендия. След връщането в родината си той разбира, че не може да я гледа поробена. Потенциалът му на водач е забелязан от Тагор, който го оприличава на "огнен пратеник, който идва с божествена факла". Но паралелно със социалната си дейност, А. чете Бхагавад Гита, прекланя се пред Вивекананда и дълбоко медитира. В началото на 20 в., когато става един от лидерите на ранното движение за пълна независимост на Индия от Британско владичество в Бенгалия, А. попада в затвора, което само стимулира интересите му към медитацията и древните индуистки писания. Така се оформя един нов духовен път, който той нарича интегрална йога. Той отива в Пондичери (Пудучери) и основава ашрам.
А. твърди, че идеята за еволюцията на съзнанието е била залегнала още в първите Веди, но не е била разбирана ясно. Подценявана е напр. ролята на Божествената Майка и на иманентната божественост, скрита в самата материя (в този смисъл тя не е "мая" или илюзия в общоприетия индуистки контекст). Истинската "супраменталност" е още почти непозната, но тя предстои да се развие с идването на едно ново човечество.

Основни литературни послания на А. са: Божествен живот, Синтез на Йога, Тайните на Ведите, Есета върху Гита, Идеал за Човешко Единство, Ренесанс в Индия и други есета, Мисли и афоризми, Савитри (епична духовна поема), няколко тома с писма и др. Част от произведенията му са преведени на основните езици в света. Сред многото му по-късни последователи се откроява Шри Чинмой. Сбъдват се думите на неговия защитник пред съда: "Дълго след като А. ще си е отишъл, неговите думи ще отзвучават и ще се повтарят, не само в Индия, но отвъд далечни земи и морета. По тази причина, аз ви казвам, че този човек... не само седи по-високо от съдебната скамейка на този съд, но и по-високо от съдебната скамейка на Висшия съд на Историята."

А.: Вдъхновението е тесен поток от блестяща яснота, който извира от едно широко и вечно познание. То превъзхожда разума толкова пълно, колкото разумът превъзхожда сетивното познание.

Майката. Много близка на Шри Ауробиндо, под това популярно име е позната Мира Ричард. Родена в Париж от семейство на турски банкер и майка-египтянка, остава в Пондичери от 1920 г. до края на дългия си земен живот. А. я счита за своя равноправна духовна сътрудничка, която основава международен образователен център и е приемник на А. в управлението на ашрама след неговото заминаване. В средата на 60-те години тя стартира проекта за Ауровил - международна община, спонсорирана от ЮНЕСКО. Градът продължава да се развива и понастоящем.

М.: Ауровил трябва да се превърне в една общност, където жени и мъже от всички страни ще могат да живеят в мир и прогресивна хармония - над всички вероучения, политиканстване и различия в националната си принадлежност.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.