Афористика

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Афористика
Афористика

АФОРИСТИКА. Афоризмите (сентенции, мъдри мисли) са кратки форми, които изразяват определени житейски мъдрости, обобщават привично наблюдавани неща или поднасят необичайно изказани твърдения.

Примери за афоризми:

Човек минава през три истински събития: раждане, живот, смърт. не усеща как се ражда, умира, страдайки, а да живее, забравя. (Лабрюйер)

Болестта е борбата на тялото да отдели непотребното; грехът е борбата на природата да победи животното в нас. (Вивекананда)

Добродетелите се губят в интереса така, както реките се губят в морето. (Ларошфуко)

Не се молете за лесен живот. Молете се да бъдете по-силни хора. Не се молете за изпитания според вашите сили. Молете се за сили според вашите изпитания. Тогава свършването на вашата работа няма да бъде чудо, но вие ще бъдете чудото. (Филипс Брукс)

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.