Бабаджи

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Бабаджи
Бабаджи

БАБАДЖИ, санскр. "преподобен баща"; Матаджи, преподобна майка. Особено първата дума е широко употребявана в Индия (и през посл. десетилетия по целия свят), като все по-често се добавя и втората. Принципно те обозначават духовен Учител/Учителка, постигнал(-а) върховна реализация.
В тесен смисъл на думата (най-често на Запад) се има предвид хималайският Б., който се счита за безсмъртен аватар - Учител на учителите - и е описан от Йогананда, Според него, Б. е Учител на много учители през вековете, вкл. от линията на Лахири Махасайа (крия йога); като негово друго прераждане по-късно се сочи (но преобладаващо не се приема от последователите на Йогананда) един индийски светец от XX в.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.