Бартер

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Бартер
Бартер

БАРТЕР. Размяна на стоки и/или услуги, без използване на парите като междинно средство за обмен. Б. може да е валиден от най-малък мащаб до вариант за уреждане на междудържавни отношения. В далечното минало цялата икономика е била чрез Б. Развитието на паричните системи я изтласква на заден план, но напоследък отново се проявява интерес към пряката размяна, която в някои отношения е по-удовлетворяваща, а и в духовно отношение се приветства като един вид оазис сред вездесъщото господство на обезличаващите финансови операции.

Регламентиран Б. - когато се приема условна разменна единица, спрямо която се определят съответстващи условия за  размяна. Например, ако килограм сол е една единица, килограм ябълки може да е две, килограм орехи десет и т.н.

Нерагламентиран Б. - когато не се определят точни съотношения при размяната; често в този случай бартерът е неравностоен и се приближава до спонсорство от гл.т. едната страна.

Пренасочен Б. - перспективна според М.И.Р. форма за развиване на сътрудничеството, при която човек не връща стока или услуга на този, от когото ги е получил, а ги отправя към друг, обикновено по-нуждаещ се от тях човек.

Мащабният социален Б. може да има място например приголемите фондации, даването на "суха пара" накоито далечповечеизкушава къмзлоупотреби,ноцелевото подпомагане (предметно и чрез услуги) може да е оптималният вариант за спонсорство.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.