Бердяев

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Бердяев
Бердяев

НИКОЛАЙ БЕРДЯЕВ. Руски мистичен философ и публицист, с дейност през първата половина на 20 в. Заедно със Соловьов, Булгаков и др. Б. е водеща фигура на движението „Руски философско-религиозен ренесанс”.
Роден е в аристократично семейство. Детството си прекарва в Киев, където по-късно получава военно образование, изучава естествени науки, но после се прехвърля в юридически факултет. Изключен от университета заради (кратковременното си) увлечение по марксизма. По-късно той вече критикува радикалните течения и скоро след Октомврийската революция е изселен от Русия. Следващите две години прекарва в Берлин, вече световноизвестен като философ. Последните си години прекарва в Париж.
Т
ворчество на Б. като форма може да бъде причислено към публицистиката, но поради дълбочината на разсъжденията е определяно като философско. То не вижда изхода от съвременната политическа криза нито  в решенията, предлагани от либералната демокрация, нито в острите мерки на социализма, нито в монархията. Той има за идеал общество, при което доминира духовното, но не олицетворявано от църковни или държавни йерарси. Въпреки общите моменти с православието, Б. изследва всички основни религии и мистични учения и въздига най-вече идеята за самопознанието, за което външното знание дава само първоначалния материал.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.