Билка

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Билка
Билка

БИЛКА, лечебно растение. От древността Б. се употребява в общ смисъл, включвайки растителните храни, подправки, етерични масла, пчелните продукти и някои нискодозирани (сега известни като хомеопатични) растителни съставки. С течение на времето обсегът на понятието се стеснява до фитотерапия с определени растения и под определени форми, изключвайки повечето храни, ароматотерапевтичните и хомеопатичните продукти. Напоследък има тенденция (приветствана от М.И.Р.) към възвръщане на някои от първичните смислови позиции на думата. Това в практически аспект напомня за нуждата от по-широко образование за лекарите и любителите, интересуващи се от връзката между растителния свят и здравето на човека.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.