Блаватска

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Блаватска
Блаватска

ЕЛЕНА БЛАВАТСКА  (Е.П. Хан, Радда-бай -пс.). Основателка на Теософското общество, Езотерична писателка, с дейност осн. през 70-те-90-те г. на 19 в. Рано губи майка си. Отрано Е. проявява разннообразни дарби и необикновен характер. Не понася светския живот и предпочита уединението сред природата. Пътува с баща си из Европа. Сключва брак с много по-възрастния от нея генерал Блаватски, когото скоро напуска и се отправя да пътешества в чужбина. Посещава много страни в Европа, Азия и Америка, като се запознава с обичаите и религиозните вярвания в страните, които посещава. Установява се в Ню Йорк и започва работа по книгата "Разбулената Изида" (историята, разпространението и развитието на тайното знание през вековете). Запознава се с полковник Х. Олкът, който по-късно става неин близък сътрудник. На учредителното събрание на Теософското общество през 1875 г. Б. е избрана за негов секретар. Б. и Олкът отпътуват за Индия, където се премества главната квартира на обществото. Атмосферата не е  доброжелателна - както от страна на колониални власти, така и на християнските мисионери, които не могат да простят на Б., че възвръща на индийците уважението към тяхната собствена религия и култура Обществото за психични изследвания в Лондон обявява Б. за измамница (чак след повече от век то променя присъдата си).
Последните години от живота си Б. прекарва в Европа (вкл. се интересува от бълг. народни обичаи), където завършва първите два тома от основния си труд "Тайната доктрина" (труд за възникването еволюцията на Вселената и човечеството), а също книгите "Ключ към теософията" (основни принципи) и "Гласът на безмълвието" (правила за езотеричните ученици). Тя създава в Лондон Езотеричната теософска школа с вътрешен кръг от 12 ученици, между които Ани Безант, главна продължителка на делото й.
Учението на Блаватска - теософията - си поставя за цел да спаси от изкривяване древните истини, които са в основата на всички религии. Според нея Вселената има присъщ Божествен принцип и се разгръща от собствената си същност, без да е сътворена. Важни за теософията са моралните идеали, облекчаването на страданията, общочовешкото братство. Б. не претендира да е създател на нова философска система, а само възвестител на съкровени занния, получени от група Учители (Махатми) от Изток. Семейство Рьорих в Русия и Н.Райнов у нас са измежду нейните почитатели. Датата на кончината на Б. (8 май) се отбелязва всяка година ("ден на Белия Лотос").

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.