Блейк

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Блейк
Блейк

УИЛЯМ БЛЕЙК (William Blake). Английски поет, художник и мистик, с дейност в кр. на 18 и нач. на 19 в. Роден е и живее в Лондон; макар че не получава признание, докато е жив, днес той е смятан за един от първите и най-значимите представители на зараждащия се романтизъм. Оригинални му цикли от лирични и епични стихове са илюстрирани от самия него.
За творбите на Б. са характерни алегориите, мистичната символика, острите композиционни решения и почти произволната игра на линии и цветове. Блейк отрича традиционната композиция и перспектива. Стилът му е отразява уникално мистично виждане за света, смесване на сетивно възприятие и вътрешно и видение.

Мисли на Б.:
Ако дверите на възприятието се прочистят, всичко ще ни се яви каквото е - безкрайно.
Затворите са изградени от камъните на закона, а бардаците - от тухлите на религията.
Разбереш ли истината, не можеш да не й повярваш.

Уеб страницата на Блейк

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.