Брамс

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Брамс
Брамс

ЙОХАНЕС БРАМС (нем. Johannes Brahms). Немски композитор и пианист, един от главните представители на периода на романтизма, с дейност през втората половина на 19 в.
Роден е в Хамбург. Син на бедни родители, той заложил много на музикалното си самообразование. получил подкрепа от Шуман. Като пътува из страната и в Швейцария, Б. пише ред произведения в областтта на фортепианната и камерната музика.
Става капелмайстор във Виена и дирижира големи концерти.
Към края на живота си Б. станал по-усамотен. Казват, че когато организаторите на един светски прием решили да му угодят, като му предложат да зачертае от списака на поканените тези, които не би искал да вижда, той зачертал себе си... Почива във Виена.
Творчеството на Б. е разнообразно: песни, серенади, концерти, сонати, рапсодии и т.н. Най-известни сатват обаче неговите симфонии. "Немски реквием" е произведение, за което се счита, че най-ярко отразява неговият оригинален стил. Мнозина сравняват механизма му на спонтанно творчество с това на Бетовен.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.