Братство

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Братство
Братство

БРАТСТВО 1). Най-общо - отношение на приятелство и взаимопомощ между хората. Като принцип се предлага отдавна от ред духовни учения, както и от многобройни отделни хуманисти, писатели и др.; един от лозунгите на Френската революция, комунистическото движение и т.н. Като зависеща от общата съзнателна еволюция на населението, практическата реализация на Б. в широки мащаби досега не е успявала достатъчно;
2). Бяло Б. - езотерично духовно течение, обединяващо адепти и напреднали последователи от различни страни, спазващи определени етични стандарти (Школа, духовна). В тесен смисъл, у нас най-често под Б.Б. са разбира школата на П. Дънов.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.