Брег

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Брег
Брег

БРЕГ, Пол (Paul Bragg). Американски натуропат, с дейност гл. през 40-те-60-те години на XX в. Основоположник на едно от проспериралите и по света движения за здравословен начин на живот. Б. пише редица книги въз основа на своя и на дъщеря си оздравителен опит. Отхвърля медикаментите и набляга на правилното хранене с периоди на разтоварване (но стига до крайност с пълното отричане на солта и на недестилираните води). Препоръчва също заимствани от различни школи на изтока и запада и адаптирани от него комплекси от физически и дихателни упражнения, закаляващи и общи хигиенни указания, които общо взето са доказали своята ефективност.
Б. вярва, че всеки може да запази или възстанови здравето си, следвайки определени принципи ("Който до 40-годишната си възраст е е станал най-добрият лекар на самия себе си, е неразумен човек"). Самият той достига напреднала възраст в превъзходно здраве и загива при един инцидент със сърф. Отношението на лекарските среди към Б. обаче не е еднозначно. У нас той е известен с редица свои произведения.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.