Брейнсторминг

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Брейнсторминг
Брейнсторминг

БРЕЙНСТОРМИНГ (брейнсторм) е традиционна психологична практика в много варианти, целяща използвнане на груповия творчески потенциал за вземане на оптимални решения.

Имайки предвид концепцията за обективно-субективен баланс  и съответните допълващи интеректуалния брейнсторм практики, в М.И.Р. предложихме основната евристична практика да бъде БРЕЙНФЛОРИНГ. (Илюстративно още в ранните стадии от развитието на проекта подобна идея илюстрита комплексът от цвете и човешки мозък).

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.