Бхакти

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Бхакти
Бхакти БХАКТИ (Бакти, санскр.). Преданост, любов към Бога. В източната литература и най-вече йога, това е една от основните пътища за духовна практика. Но по същина, макар и под други наименования, Б. е основния път за повечето разпространени религии.