Вибрация

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Вибрация
Вибрация

ВИБРАЦИЯ. 1). Във физиката - трептене, явление с промяна на интензивността или диапазона в определена материална проява.

2). В музиката - колебание във височината на съответния тон.

3). В езотериката (където изобщо нещата в света се различават по степен на вибриране).

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.