Вибротерапия

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Вибротерапия
Вибротерапия ВИБРОТЕРАПИЯ. Обединяващ термин за редица методи в природни и духовни медицински школи, според които интуитивно определените съответствия на умствените състояния с определени цветове (Бахова цветотерапия), минерали, цветове, музикални тонове и т.н. могат да съдействат за възстановяване на душевното равновесие и да помогнат при ред психосоматични проблеми. (Тук не разглеждаме пределното обобщаване на този термин, според което всяка лечение де факто е вибрационно, тъй като всичко се състои от вибрации. Тогава обаче терминът губи каквато и да било специфичност за своята употреба).
© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.