Вивекананда

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Вивекананда
Вивекананда СВАМИ ВИВЕКАНАНДА (Нарендранат Дат) Забележителен философ, просветител и проповедник на Адвайта веданта на Запад.
Роден е в аристократично семейство в Бенгалия. Получава блестящо образование в Калкутския университет; паралелно се среща с Шри Рамакришна, който веднага познава в него своя бъдещ духовен син. В негово присъствие В. изпитва дълбоки духовни прозрения, но минават още няколко години, преди да се посвети на мисията си.
След като учителят му напуска този свят, неговите ученици решават да се обединят в община, въз осонва на която В. впоследствие основава „Мисията на Рамакришна” и разширява нейното влияние по целия свят.  След известно време В. предприема поклонническа обиколка из Индия пеша, посещавайки святи места и храмове.
През 90-те години на XIX в. В. започва по-широко служение, с цел да предаде духовните идеи от Изтока към рационалният Запад. Поканен е от Всемирният конгрес на религиите, където прави силно впечатление, като говори за обединението на всички религии и за всемирното човешко братство. Обикаля цяла Америка с лекции и се запознава с нейният живот; ужасен е и подлага на унищожителна критика жестокият и егоистичен образ на западният живот, лицемерието и престорената благочестивост на християнските лидери. Изнася блестящ курс „Философия на Веданта” в Харвардския университет, където му връчват званието професор по философия.
Рамакришна и В. са едни от първите, които пробудили индийското самосъзнание. Първият има значителен принос за съживяване на много от благотворните аспекти на индуизма, докато В. е повече социално ориентиран:
„Ако искате да служите на Бога – служете на човека! Какъв още бог искате да намерите? Защо ви е да го търсите далече, ако той е распрострян навсякъде около нас? Богът е в човеците, в животните, във всяко трептящо листенце”.
В. си заминава от този свят, преди да навърши 40 г., но приносът му не увяхва до днес. Особено са популярни студиите му за 4-те основни форми на йога - Джнана, Раджа, Бхакти и Карма.
© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.