Витамин

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Витамин
Витамин

ВИТАМИН. Органично (по правило нискомолекулно) вещество, необходимо в малки количества за нормалната жизнена дейност на човека и животните. Витамините влияят (пряко или като активни съставки на ензими, нуклеотиди и др.) върху растежа, обмяната на веществата, функциите на имунната, нервната, ендокринната система, кръвосъсирването и др. Над 30 на брой, те се съдържат се в много храни, особено в пълноценните растителни, някои се синтезират от чревните бактерии; прилагат се и изолирани като добавки. Биват мастноразтворими (А, D, Е, К) и водноразтворими (С и група В).
Повече информация
Наименованието В. се появява, след като в нач. на 20 в. е изолиран от оризови люспи вит. В1, който съдържа аминна група; по-късно се установява, че не всеки В.. я съдържа, но наименованието остава. Потребностите от витамини са по-големи при бременност, кърмене, интензивна физическа и умствена работа, инфекциозни болести и др. Недостигът или липсата им води до болестни състояния — хиповитаминози и авитаминози, а прекомерният прием (главно на А и D) — до хипервитаминози.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.