Газали

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Газали
Газали

АЛ ГАЗАЛИ (Абу-Хамид Мухаммад ибн-Мухаммад ал-Газали). Ислямски богослов и философ и впоследствие суфи мистик, с дейност в кр. на 11 и нач. на 12 в. Роден и починал в персийската провинция Хорасан. Рано загубва баща си, но намира опора в неговите духовни му приятели, които му помагат да се изучи. Отначало бързо се издигна до равнището на анторитетен богослов, така че самият султан му предложил да оглави школата в Багдад. Някои дори му присвояват титлата "втория Мохамед".
Впоследствие обаче Г. се разочарова от повърхностното (предимно концептуално) приемане на религията от сунитската му общност, напуска кариерата си в нейния разцвет и започва да търси просветление чрез вътрешна практика. В дългите си години на своето уединение освен това изучава и различни науки (логика, право, философия-писал е книга за светогледа на Авицена и др.). Превръща се в един от основателите на суфизма и допринася за приемането на умерените му форми от конвенционалните ислямисти.
Макар че Г. в зрелите си години е вече мистик, които се е освободил от изкуствените схеми на ислямските теории и ритуали, той продължава да бъде високо широко ценен в мохамеданския свят. Преводите на произведенията на Г. стават причина той да придобие известност и в тогавашна християнска Европа, напр. с уважение се позовава на него св. Тома Аквински.

Трите стадия на молитвата според Газали

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.