Гален

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Гален
Гален

КЛАВДИЙ ГАЛЕН, Claudius (clarissimus=известен) Galenus. Изтъкнат древногръцки лекар с дейност през втората половина на 2 в., чиито теории доминират в западната медицина за повече от хилядолетие.
Роден в град Пергам, в семейство на виден архитект. Получава много добро, вкл. философско образование. Пътува дълго, подължавайки да се учи, обръща особено внимание на анатомията и на свойствата на лекарствените средства. След като се връща в родния си град, става хирург и лекар на гладиаторска школа. Успехите му водят до назначение в Рим като придворен лекар на Марк Аврелий. Г. открива курс с лекции по анатомия не само за лекарите, но и за  всички желаещи.
Като цяло през живота си Г. създал около 400 труда по философия, медицина и фармакология, от които до наше време са достигнали около 100. Много от тях са за пръв път систематични и е обяснимо защо са служили като настолни ръководства на лекарите от Средновековието в Европа и Азия. "Галеновите препарати" - запарки, отвари, алкохолни настойки и т.н., се ползват широко и до днес.
Г. изучава устройството на човешкото тяло и установява,че гръбначния мозък е център и проводник на двигателни и сетивни импулси (а не сърцето, както са смятали тогава). Доказал, че в артериите тече кръв, а не "пневма" (без да достигне обаче до цялостна теория за кръвообращението, стъпки към която по-късно правят Везалий и Харвей. Той описва и класифицира костите и техните свързвания. В трудовете си Г. разглежда и въпроси на личната хигиена.

Известни мисли на Г.:
"Ставайте от масата леко гладни - ще бъдете винаги здрави".
"Добрият лекар трябва да бъде и добър философ".
"Необходимо е да се наплавляват ръцете на хирурзите, малко сведущи в анатомията, за да бъдат спасени от публичен позор."
"Без нервите няма ни едно произволно движение в нито едно част на тялото, нито единно усещане".

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.