География

Търсене на термини в речника
Думи Описание
География
География

ГЕОГРАФИЯ, „описване на земята“. Наука за особеностите и разпределението в териториите по Земята. Раздели: физическа, политическа, икономическа и социална, Г. на транспорта, на полезните изкопаеми, на водите, на почвите и др.; изучаване на демографските процеси, разселения на видове, климатични особености, екологични процеси и др.

 

 

 

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.