Геометрия

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Геометрия
Геометрия

ГЕОМЕТРИЯ, „разчертаване на земята“. Наука за идеалните математически равнини (двуизмерни пространства) и фигуралните зависимости, възникващи между точки, прави, криви и правилни или неправилни фигури.