Гностицизъм

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Гностицизъм
Гностицизъм

ГНОСТИЦИЗЪМ. Древно, относително разнородно течение от духовни учения. Като основни древни гностични учители обикновено се сочат Сет, третият син на Адам, Иисус и пророкът Мани. Г. претендира да изразява специфичен религиозен опит, който не може да бъде описан с езика на теологията и философията, но все пак е тясно свързан с тях и намира адекватна изява с помощта на мита.  Измежду известните гностични школи в Средновековието са у нас богомилите и на запад катарите и розенкройцерите; последните развиват значителна активност и понастоящем.

Повече за гностицизма

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.