Гоенка

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Гоенка
Гоенка

ШРИ САТЯ НАРАЯН ГОЕНКА. Съвременен наставник по Випасана медитация в традицията на покойния Саяджи У Ба Кин от Бирма (Мианмар).
Индиец по произход, Г. е роден и израства в Бирма. След продължително обучение под ръководството на своя учител, в края на 60 г. на 20 в. Г. се установява в Индия и започва сам да преподава. В една страна, все още силно разделена на касти и религиозни групи, курсовете предлагани от Г. привличат множество ученици от всички социални слоеве. Освен това и много хора от цял свят се присъединяват към курсовете по Випасана; тя вече се прилага успешно (последните 10-ина години и масово)  също и за преобразяване на затворници.  Г. е предал учението на десетки хиляди души в Индия и други страни от Изтока и Запада. Буда, създателят на метода, според Г. никога не е преподавал сектантско учение, а единствено Дамма – пътя към освобождението, който е универсален, еднакъв за всеки човек. Следвайки тази традиция, подходът на Г. е несектантски, макар и учителят му е да е принадлежал към теравада будизма. Затова учението му поражда широк отклик у хора от всички части на света, независимо от тяхното социално положение или религиозни убеждения. Г. е семеен и счита, че мисията му е сред светски активните хора.

Г., пред конференция на ООН за световния мир (вж. снимката по-горе): Вместо да водим хората от една организирана религия в друга организирана религия, би трябвало да се опитаме да ги водим от нещастието към щастието, от оковите към освобождението и от жестокостта към състраданието. Когато отвътре е изпълнен с гняв и омраза, човек е нещастен, независимо от това дали е християнин, хиндуист или мюсюлманин. Човекът с чисто сърце, изпълнен с любов и състрадание, ще изпита Царството небесно вътре в самия себе си. Това е законът на природата, или ако желаете, Божията воля.

www.bg.dhamma.org - български сайт за Випасана и 10-дневните интензиви на Г.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.