Грьонинг

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Грьонинг
Грьонинг

БРУНО ГРЬОНИНГ. Духовен лечител, роден на територията на сегашна Полша, с дейност гл. в Германия в средата на XX в. От малък притежавал необикновени способности, в негово присъствие се случвали изцеления. Преживял неудачен брак със смърт на двете си деца, което го тласнало да помага на другите. С течение на времето при Г. се стичат множество тежко болни от различни страни, като е имало вкл. случаи на отстранени генетични дефекти. Като обикновен занаятчия по професия, Г. не будел доверие у медицинското съсловие и властите, които му забраняват да практикува; започват се и (недовършени) процеси срещу него. Други опитват да се възползват финансово от интереса към Г., като бъдат организатори на сбирките.
Междувременно Г. започва да формира групи от интересуващи се и да ги обучава безплатно в в една общодостъпна техника за приемане на Божествената целителна енергия ("Хайлщром"), без да е от значение от религиозната принадлежност на нуждаещия се. След смъртта му тези групи (т.нар. приятелски кръгове) отначало са ограничени, но (гл. благодарение на многогодишните усилия на сем. Хойслер) през 90-те и 10-те г. се разрастват по целия свят (вкл. в България). Към тях се включват и много лекари (с гл. координатор д-р М.Камп), които документират научно редица случаи на излекуване и помощ в живота.

Утвърждение (и песен) от приятелския кръг.

Сайт за Г. на много езици, вкл. бг: www.bruno-groening.org.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.