Грях

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Грях
Грях

ГРЯХ. 1). Погрешно, укоримо действие или състояние (най-вече това е разбирането за Г. в западните цивилизации).
В християнската теология съществува стъпаловидна градация на греховете, разпределени в степени според своята тежест (митарства); седем от тях се определят като „смъртни“ - такива, чието допускане е в състояние да ликвидира самите устои на човешкото същество и да го доведе до гибел или вечно осъждане: гордост, завист, гняв, ленност, алчност, похот и чревоугодие. Идеята за Г. в този смисъл е тясно свързана с
вината.

2). Неприемливо действие, което отдалечава човека от съвършената му природа, което обаче отклонение е временно (при много източни и езотерични учения). В някои случаи се твърди, че "грях не съществува", като се споделя схващането за всеобщата целесъобразност; това обаче не пречи да се правят избори между повече или по-малко подходящи насоки при обикновените човешки дела.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.