Далай

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Далай
Далай

ДАЛАЙ ЛАМА, Dalai Blama - "учител, чиято мъдрост е голяма, колкото океана". Най-висшият духовен водач в Тибет.  Тази титла е дадена за първи път от монголския владетел Алтан-хан през 16 в. на третия патриарх от школата Гелугпа. Петият далай лама, наречен още Великия, установява хегемонията на тази школа (която е основана от Дзонгкапа) в Тибет. Въпреки това, той е много уважаван и от останалите тибетски школи. Далай ламите са били и политически отговорни за тибетската държава преди асимилирането й от китайците - управлявали са наравно с регентите и тибетското правителство, чак до края на 50-години на 20 в. След това последният далай лама търси убежище през в Индия.
Д. се счита за еманация на бодхисатва на милосърдието и състраданието: Ченрезиг на тибетски и Авалолакитешвара на санскрит. Бодхисатви са същества, достигнали просветление, но предпочели да се преродят за благото на всички живи същества. Далай ламите се редуват един след друг в непрекъсната последователност. При смъртта на Д. монасите и учителите, между които често и Панчен Лама започват да търсят новото превъплъщение на д. по различни признаци, като астрологически, и характерни телесни и поведенчески особености на детето, с които то е подобно на бившия Д.. Веднъж установено, че именно даденото дете е настоящето негово превъплъщение, за него се полагат особени грижи, то бива отведено в манастир, за да се посвети на свещеното учение. Някои от далай ламите са също така велики учени и изключителни поети.

ДАЙНЗИН ГЯЦО (Dainzin Gyatco), още Лхамо Дхондруб.или Чжецун Чжампел Нгагванг Еше Тензин Гямцхо, актуалният 14-ти Далай лама. Духовен лидер на будистите в Тибет, Монголия, Тува и др. Лауреат на Нобелова напрада за мир и носител на Златния медал на Конгреса на САЩ.
Г. се ражда във фермерско семейство в малкото селце Такцер в провинции Амдо. Съществували знаци, че това място е благословено от 13-я Далай лама. Г. е разпознат като негово въплъщение още на 2 г. възраст. Започна дългото му обучение (по духовни и научни дисциплини), с което той се справя блестящо. Заема поста си Лхаса в 1940 г, но по време на китайското окупиране на Тибет емигрира в Индия, Дхарамсала (щат Химачал-Прадеш), където се намира Тибетското правителство в изгнание.
През последните години Г. декларира, че може би институцията на Далай ламите е изиграла своята роля и може да отпадне; във всеки случай се счита, че новият Далай лама няма да бъде роден на територията на Китай. Тези заявления могат да се разглеждат и като отговор на опитите на китайското правителство да вземе в свои ръце процедурата по откриването на следващия тибетски водач. Освен това от началото на 21 в. в Тибет се провеждат избори, които се считат за демократични и в още по-голяма степен поличитеското водачество на Г. се превръща в символично.
Излязла е автобиография от Г., озаглавена «Моята земя и моят народ».

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.