Даманхур

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Даманхур
Даманхур

ДАМАНХУР, "град на светлината". Съвременна духовна и екологична общност с постоянно живеещи към 1000 души (членове и съмишленици) , в предпланините на Алпите, Северна Италия (в смятаната за енергиен възел долина Валкиузела). Възприела е светагледни моменти от келтите и келтското християнство, от древните египтяни и гърци, от гностицизма, теософията и ню-ейдж. На почит са също идеите на Юнг, Щайнер и Айнщайн, а също и от научните експерименти по енергиен пренос на учени като В. Райх и Тесла. Бог според Д. е единствен и непознаваем, но съществуват и многобройни свръхфизични същества. Земята също се приема като живо същество, чиято повърхност се пресича от серии т.нар. синхронни линии. Първият човек е бил предисторическо паднало божество, което приело човешко тяло, затова с помощта на духовната алхимия целта е да се помогне на хората да се завърнат към първоначалното си състояние.
"Градът на светлината" е основан през 70-те г. на 20 в. от Оберто Айрауди - мистик, писател и предприемач. Федерацията от отделни общности притежава собствена политическа инфраструктура, флаг, конституция, както и малък Сенат от уважавани членове. Д. ползва собствен календар, има собствени училища, издателство, ежедневен вестник и е въвел собствена валута - "кредит", вързан към еврото. Даманхурците от най-различни възрасти живеят колективно в големи къщи. Освен непрекъснато растящия поток от туристи, стремящи се да се докоснат до магията на Даманхур, производството е в разцвет, като същевременно природната среда е възстановена. Всички са насърчавани да изявяват талантите си, като сами решават какво да работят и какъв да бъде приносът им към икономиката. На доброволни начала всеки гражданин ежемесечно полага общественополезен труд. Д. е общност без тютюн и наркотици. Там практически няма престъпност. Строи се уникален огромен подземен "Храм на човечеството", има успешно действащи неконвенционални лечебни центрове. Представители на Д. също така представят своето дело на редица семинари по целия свят.

О.Айрауди: На едно такова място, не би следвало да има разделение между това, което мислиш, връзката ти с Абсолюта и това, което вършиш във всекидневието си... Ако действително искаш да живееш високодуховен живот, денят ти трябва да се превърне в 24-часова медитация.

www.damanhur.org

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.