Данте

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Данте
Данте ДАНТЕ АЛИГЕРИ. Италиански поет, творил през кр. на XIII и нач. на XIV в. Роден е в изтъкнато флорентинско семейство . Усилено са самобразовал. Неговите интереси са причината за запознаването му с провансалски поети, както и с латинската култура, особено му допадат Вергилий, Боеций и Цицерон. След смъртта на любимата му се посвещава на философията в религиозни училища . Участва в дебатите между двата главни монашески ордена, францисканския и доминиканския. Д. става също лекар и аптекар и даже започва да прави политическа кариера. Но превратностите в тази сфера го довеждат до доживотно изганичество. По това време започва и творческата история на „Божествена комедия“ - неговото най-прочуто произведение, поема с епическа структура и философска цел, връхна точка в развитието на средновековната литература и основополагаща за развитието на съвременния италиански език. „Божествена комедия“ описва пътуването на Данте през Ада, Чистилището и Рая, като той отначало е воден от римския епически поет Виргилий, а по-късно от възлюбената си Беатриче (с която той никога не разговарял и която видял само веднъж). Докато Адът е представен ярко алегорично (социално) от гледище на съвременния читател, богословските подробности, представени в другите части на произведението, изискват много търпение и начетеност, за да бъдат разбрани. Чистилището е най-лиричната и състрадателна от всичките три части. Раят е с най-голяма богословска насоченост и съдържа възторжени мистични откъси. Други негови произведения са „За народното красноречие“ и „Нов живот“.
© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.