Декарт

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Декарт
Декарт

ДЕКАРТ. (Rene Decartes)

Неговите трактати "Правила за ръководство на ума" и "Разсъжденя за метода".

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.