Демокрация

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Демокрация
Демокрация ДЕМОКРАЦИЯ, народовластие. Възникнала в Древна Гърция форма на управление, при която максимално голяма част от населението участва във властта; била е практикувана т.н. „пряка демокрация“, при която гражданите лично се явявали на площада и решавали общите дела. Днес се прилага т.н. „представителна демокрация“, при която гражданите избират чрез гласуване „професионално подготвени политици“, които да управляват вместо тях. Изкривяване в тази форма на управление се наблюдава при отделянето на частния интерес от общия и обособяването на „политически елит“ като отделна прослойка от социума със свои, отличаващи се от обществените, интереси. Макар Д. да се определя като „най-добрата и справедлива форма на управление, открита до този момент“, факт е обстоятелството, че т.н. „демократични общества“ търпят най-голям упадък на нравите и поради тази причина получават не без основание сериозна критика от алтернативни групи от населението на Земята.
© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.