Дефо

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Дефо
Дефо

ДАНИЕЛ ДЕФО (Daniel Defoe). Английски писател и журналист с дейност в кр. на 17 и първата четвърт на 18 в., представител на Просвещението. Автор на романи, памфлети, сатири, есета по политически, икономически и социални проблеми, документална проза.
Д. е роден в семейство на занаятчии, но завършва елитна духовна семинария с включени много науки. Проповедническата дейност не привлича Д. и той решава да се заеме с търговия. "Извор на енергия", той се занимава с много дела едновременно. Има дълъг и труден брак с много деца, участва в антикатолическо въстание и се укрива като беглец в църковния двор, загубва богатството си. По-късно постъпва на държавна служба, но пише остри памфлети срещу силните на деня, за което бил неколкократно осъждан и затварян. В един такъв случай бил привързан на позорния стълб, но хората го обсипали с цветя и след това се е превърнал в национален герой.
Д.
 издава авторитетен вестник; със статиите си по въпроси, касаещи историята, географията, икономиката, педагогиката, медицината и др., той става един от основоположниците на английската журналистика. Той въвежда популярното есе, уводната статия, интервюто... Но най-известен става с романа си "Робинзон Крузо", макар че и в други свои книги ("Мол Фландърс" "Капитан Сингълтън" "Полковник Джек" "Роксана" и др.) се засягат въпросите за оцеляването на обикновения човек сред враждебно настроена околна среда - природна или социална.
Д. умира в самота, докато се крие от преследващи го кредитори. С годините признанието му в английската  литература достига почетното второ място, веднага след Шекспир.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.