Джайнизъм

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Джайнизъм
Джайнизъм

ДЖИНА МАХАВИРА, букв. „голям герой“ или Вардхамана. Създател на джайнизма, с дейност в 6 в пр.н.е. - най-личната фигура в създаването на религията на джайнизма (макар според преданията да е имало и многобройни древни учители на същото направление - тиртранхари). Смята се, че е роден преди Буда, в близък географски район и има вероятност да му е повлиял. (Сходствата в житиетата на двамата са поразителни.) М. е син на местен вожд и израства в разкош, получава блестящо образование. На 30 г. той решава да зареже богатството си, семейството и разкошния си живот и се отдава на търсене на духовната истина. В течение на 12 г. той се занимава с дълбока медитация в усамотение, като през цялото време изтърпява крайностите на аскетизма, даже ходи съвсем гол, при това без за отпъжда насекомите, когато го хапят. Когато решава, че е постигнал духовно просветление, М. започва да проповядва и разяснява духовните си прозрения. Той въздига като основен принцип универсалното равенство - съществата според дълбоката си същност не се различават; а по отн. на философското мислене предлага неабсолютизъм, т.е. всички истини са относителни и всяко едно твърдение е в най-добрия случай неточно.

ДЖАЙНИЗЪМ. По време на своя живот М. създава многобройни последователи; построени са много храмове на религията, появили се забележителни литературни произведения, които и в днешно време заемат внушително място в културното наследство на Индия (като храмът в Павапури). Обаче през Средновековието последователите на Д. вече не се увеличават бързо, поради твърде ограничаващите изисквания, а остава, макар и няколкомилионна, но ограничена индийска общност. Д. споделя основните положения на индуизма и будизма за прераждането и кармата. Основно учение е за ненавреждането (ахимса), което включва и вегетарианство; съществуват по-умерени школи

 
(обличат се в бели дрехи и не ядат след залез слънце) и по-сурови (ходят голи и гладуват продължително, имало е и смъртни случаи). Отказът от дейности, които могат да убият напр. някое насекомо, е довел до практиката заможните джайнисти да се занимават изкл. с търговия и интелектуални дейности и да наемат слуги за всяка къщна дреболия. През вековете има двупосочни влияния с индуизма, напр. Д. е издигал глас срещу жертвоприношенията, а индуизмът му е внедрил нещо като кастова система и божества, макар че тези неща не са били проповядвани пряко от М. Ганди е бил силно повлиян от учението на джайнисткия философ Раджахандра.
© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.