Джнана

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Джнана
Джнана ДЖНАНА (Гияна, санскр.). Мъдрост; в духовната литература това е основен клон от йога и веданта.
© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.