Дзен

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Дзен
Дзен ДЗЕН. Обикновено се счита за раннокитайски и впоследствие предимно японски клон на Махаяна будизма, обособил се отчасти и като отделен. Някои негови анторитети обаче го смятат като независимо течение, необвързано с доктрини и традиции. Основната насока на дзенския светоглед и начин на живот е необусловеността, гледането на живота "с чисто око". Доведено до край, това твърдение изключва специалните духовни практики, но обикновено се препоръчват даже строго дисциплинирани и продължителни упражнения, именно за да се достигне до непредубеденото съзнание. Основните, развили се в Япония школи, са Сото и Ринздай, като акцентите при тях са различни (коаните или дзадзен медитацията).
© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.